İSKOÇYA 2014 YILI RYDER KUPASI HATIRA 5 POUND ÖZEL ZARFINDA ÇİL