AMERİKA NEWYORK 10 DOLAR 1776 SÖMÜRGE BANKNOT ÇA

Koloni Dönemi Amerika Birleşik Devletleri Banknotunun " Hatıra Kopyası"dır.